Bones pràctiques locals en educació

L’Observatori de polítiques educatives locals de la Diputació de Barcelona porta a terme una línia d’ innovació amb la voluntat d’estimular la creativitat i fomentar noves formes de fer en l’àmbit de les polítiques educatives locals i els seus serveis. Alhora, vol reconèixer aquelles experiències i iniciatives que estan aportant elements d’innovació i de saber a les polítiques educatives locals.

El pla de Bones pràctiques, neix sota aquesta orientació, com una iniciativa que pretén recopilar i difondre experiències innovadores en l’àmbit de les polítiques educatives locals per tal d’afavorir la millora continuada i l’aprenentatge, fent conèixer i estenent les bones pràctiques que ja existeixen al territori.

Més informació: Bones pràctiques locals en educació