Jornada ACTec 2 de Març: Introducció a la redacció de memòries de projectes d’R+D+i d’èxit. Nuclis d’Innovació Tecnològica d’ACC1Ó 2010

La 5ª convocatòria de Nuclis d’Innovació Tecnològica d’ACC1Ó obrirà el dia 25 de març amb un pressupost de 12 milions d’euros. Aquesta convocatòria, orientada a projectes d’R+D, requereix la presentació d’una memòria que recolzi la rellevància del projecte, identificant el contingut en recerca i desenvolupament, el caràcter innovador, l’impacte que tindrà a Catalunya, etc.

Fent servir la convocatòria de Nuclis d’Innovació Tecnològica 2010 com a fil conductor, ACTec organitza el proper dia 2 de març de 2010, amb el recolzament d’ACC1Ó, una jornada monotemàtica per explorar els punts claus a tenir present a l’hora de redactar una memòria de projecte d’R+D+i.

Durant aquesta sessió es farà una revisió dels factors rellevants que s’han de considerar durant la redacció de memòries de projectes d’R+D+i, posant el focus en sistematitzar aquest procés, facilitant eines per fer més efectiva la redacció i exemplificant-ho amb el cas d’èxit presentat per Wattpic.

La finalitat d’aquesta sessió és maximitzar les possibilitats d’èxit en convocatòries d’ajuts d’R+D+i, a l’hora que facilitar eines per millorar la gestió interna i la presa de decisions de la cartera de projectes de la vostra empresa.

La jornada tindrà lloc el proper 2 de març a les 9:15 hores a l’Hotel Gallery, C/Rosselló 249, Barcelona. L’assistència és gratuïta però cal inscriure’s mitjançant el formulari disponible a http://www.actec.cat

PROGRAMA:
9:15-9:30 Recepció
9:30-9:45 Benvinguda. Xavier Marginet, ACTec
9:45-10:15 Enfocament del programa Nuclis d’Innovació i del procés d’avaluació, Carles Miranda, ACC1Ó
10:15-11:15 Claus per redactar una memòria d’èxit. Part 1. Irene Larroy, LAVIC Technologies
11:15-11:45 Cafè
11:45-12:30 Claus per redactar una memòria d’èxit. Part 2. Irene Larroy, LAVIC Technologies
12:30-13:00 Cas d’èxit Nucli Cooperatiu 2009: Projecte NoBaDis – Nodes Bàsics de Distribuïció elèctrica – Pep Salas, WATTPIC
13:00-13:20 Recapitulació i conclusions de la sessió, Carles Miranda, ACC1Ó i Montse Cruz, ACTec
13:20-13:30 Cloenda. Carles Miranda, ACC1Ó i Montse Cruz, ACTec