Convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes de reactivació industrial

Recentment s’ha publicat la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre; DOGC de 26 de setembre)

 Aquesta convocatòria va destinada a empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya i que compleixin 3 dels 6 criteris següents:

 a) Comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.

b) Tinguin un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d’euros.

c) Acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.

d) Disposin d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o que s’estigui desenvolupant en l’actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.

e) Disposin de contractes i comandes signades, per al finançament del circulant.

f) Impulsin un projecte d’inversió i d’ ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.

 El Departament d’Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec que l’empresa tingui formalitzat a través de l’Institut Català de Finances. Aquest aval del 80% comporta la concessió d’un ajut que es calcularà conforme els Reglaments de la Unió Europea.

 Els préstecs han d’estar destinats a finançar projectes de reactivació industrial, que poden ser:

  • Per implantar la creació de nous establiments industrials o ampliar els existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.
  • Per millorar la competitivitat, ja sigui desenvolupant nous productes o incorporant sistemes de producció industrial, i generin ocupació neta.

 El termini de presentació de sol·licituds és des del 27 de setembre fins el 31 de desembre de 2013 o fins l’exhauriment del pressupost destinat a aquestes línies.

 L’òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds és la Direcció General d’Indústria, que valorarà un informe previ que emetrà l’Institut Català de Finances.

              Més Informació: Reactivació industrial