Participació de l’AEI Tèxtils al projecte europeu TECLO

Al desembre del darrer any es va iniciar el projecte europeu TECLO – Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies.

El projecte, amb una durada de dos anys i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea, té com a principal objectiu la modernització dels sistemes d’educació superior europeus en l’àmbit del tèxtil i la confecció mitjançant una millor anticipació a les competències requerides basades en el desenvolupament de col•laboracions entre l’àmbit educatiu i l’empresarial.

Es definirà un nou perfil innovador dels directius del sector tèxtil-confecció, per a que puguin adquirir i actualitzar les exigents competències requerides per a: 1) Aplicar estratègies orientades a l’exportació; 2) Posar en pràctica la innovació no tecnològica i innovació en màrketing; 3) Reenginyeria de processos d’acord amb la sostenibilitat, la RSE i la qualitat; 4) Perseguir el canvi i l’eficiència mitjançant competències empresarials innovadores.

L’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, el clúster català de tèxtils d’ús tècnic, és un dels catorze membres del consorci del Projecte, del que també en forma part la Universitat Politècnica de Catalunya.

Font: AEI Tèxtils