Formació: “ Aspectes legals a tenir en compte a les xarxes socials LOPD“

Orbital.40 organitza el curs: Aspectes legals a tenir en compte a les xarxes socials LOPD. Amb l’objectiu  donar a conèixer els principis fonamentals de la Llei Orgànica de Protecció de Dades així com el seu àmbit d’aplicació a l’empresa.

8, 14 i 16 d’octubre
10,00 a 14,00 h

Lloc:
Sala d’Actes Edifici Qu4drant.0  C/Tel.lers, 5B, 2n. TERRASSA

Formador: NIFLED Tic&Law

El curs s’impartirà en 4 sessions

08 oct. Principis bàsics de la LOPD / Principals aspectes legals a tenir en compte a l’actuar a les xarxes socials. Dret a la pròpia imatge i protecció de dades. Polítiques de privacitat a les xarxes socials. Obligacions com a responsable de les dades. El dret de marca a les xarxes socials. Propietat intelectual i continguts digitals. Dret a l’honor i a la pròpia imatge.

14 oct. Obligacions i gestió. Com tractar dades personals a les xarxes socials. Publicitat a les xarxes socials. Legalitat a les campanyes d’email màrqueting. Vies legals per defensar la reputació de la marca. Protecció dels continguts digitals propis.

16 oct. Com actuar devant una reclamació relativa a la protecció de dades / Termes i condicions a les xarxes socials. Drets ARCO i l’Agencia Española de Protección de Datos. Sistemes de denúncia a les pròpies xarxes socials. El dret a l’oblit. Publicitat i competència deslleial. Dret de consumidors i usuaris a Internet.

Inscriviu-vos online al link: https://goo.gl/1Tej8B