La Generalitat presenta la guia pràctica “Com esdevenir una empresa innovadora”

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ – l’agència per a la competitivitat de l’empresa-, ha presentat aquesta setmana a Barcelona la guia “Com esdevenir una empresa innovadora” en una sessió davant de d’un centenar d’empresaris.

A la presentació hi ha intervingut la consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu, que ha destacat que l’objectiu de la publicació és “ajudar les pimes a augmentar la seva capacitat d’innovació i incrementar les probabilitats d’innovar amb èxit al mercat”. “La innovació”, ha dit, “és un concepte que s’ha transformat i ara és polièdric, ja que té en compte molts més aspectes com el model de negoci, la marca o el model de comercialització”.

La nova guia “Com esdevenir una empresa innovadora” aporta informació i coneixement pràctic perquè qualsevol pime, independentment del seu sector d’activitat, pugui construir un model propi per gestionar la innovació.

La publicació està dividida en dues parts: una primera on es defineixen els 7 aspectes a tenir en compte per esdevenir una empresa innovadora (persones, lideratge, estratègia, procés, estructura organitzativa, mètriques, motivació i incentius i espais de treball), i una segona on es proposa un model genèric d’innovació focalitzat en l’estratègia i el procés d’innovar (model RxDxI: Reflexionar x Descobrir x Implementar).

Podeu consultar la guia aquí: http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/eines/-/custom_publisher/6UgO/28478983/Com-esdevenir-una-empresa-innovadora

La innovació com a base de la competitivitat empresarial

Segons dades del Baròmetre de la Innovació a Catalunya del 2014, elaborat per ACCIÓ, el 56,8% de les empreses catalanes de més de 9 treballadors són innovadores. La inversió en innovació té un impacte directe: un 84% de les empreses innovadores catalanes preveuen un increment de la facturació per a aquest 2015; un 71,3% un augment de la productivitat i un 36,8% preveu crear nous llocs de treball.

Per augmentar la capacitat d’innovar de les empreses de forma sostinguda i sistemàtica, ACCIÓ compta amb diversos serveis i programes per al teixit empresarial català. Un d’ells és l’Itinerari Innovar per créixer, un servei d’acompanyament que té per objectiu la millora del procés d’innovació de l’empresa a fi d’incrementar els seus resultats empresarials.

D’altra banda, el Programa de Cupons a la Innovació és un descompte econòmic directe que permet a l’empresa subvencionar part dels seus projectes d’innovació i tecnologia a través de proveïdors acreditats per ACCIÓ. Una altra eina de difusió de la innovació són els Esmorzars d’Innovació, sessions pràctiques on es presenten casos d’èxit per reflexionar sobre la capacitat d’innovació de les empreses.

Els empresaris també tenen al seu abast el Cicle de Tallers d’innovació 2015, unes sessions de treball organitzades conjuntament amb el BCD Barcelona Centre de Disseny on s’aporten coneixements i eines pràctiques sobre els principals aspectes a tenir en compte per convertir-se en una empresa en innovadora.