Increment de la captació catalana de fons europeus per a R+D

Catalunya ha obtingut 992,4 M€ provinents del 7è Programa marc (PM), la qual cosa representa el 2,2 % dels fons atorgats per la Comissió Europea. Pel que fa als primers resultats d’aplicació del nou programa Horitzó 2020 corresponents al 2014 i quasi la totalitat del 2015, Catalunya ja ha aconseguit 226,8 M€, un 73 % més que els dos primers anys de finançament del 7PM

R113_CAT_Participacio_Catalunya_H2020_png_2051364061

Els 992,4 M€ captats per part d’entitats catalanes al 7PM (2007-2013) indiquen que es va multiplicar per 4,5 l’import dels fons captats del 6PM (2002-2006). Aquesta quantitat representa un 29,2% del total obtingut per l’Estat espanyol, que amb 3.397 M€ representa el 8,3% del total del finançament atorgat als països de la UE-27. En el 7PM, l’Estat espanyol ocupa la sisena posició en el rànquing de països de l’espai europeu de recerca (European Research Area, ERA). Catalunya, per sí sola, amb 608 entitats participants i 2.326 projectes, ocuparia l’onzena posició al rànquing de països de l’ERA.

Pel que fa al programa Horitzó 2020 (H2020), els 226,8 M€ aconseguits fins ara per Catalunya, que representa l’1,2% de la població de l’ERA, representen el 2,5 dels fons atorgats a la UE-28 fins al desembre del 2015. Això representa el 27,8% de fons atrets per l’Estat espanyol. Dels 226,8 M€ captats, el 27,4 % els van obtenir els centres CERCA; el 26,5 %, les universitats, i el 22,6 %, les empreses. La resta, altres tipus d’entitats que fan recerca (centres TECNIO, centres i instituts no CERCA, associacions, fundacions, observatoris, associacions público-privades, cambres de comerç, etc.).

Quant als tres pilars que sustenten el programa H2020, els resultats més rellevants per a Catalunya són els següents:

Ciència excel·lent representa el 42 % del finançament obtingut per Catalunya (94,1 M€). Amb 48 ajuts del Consell Europeu de Recerca (13 Starting Grants, 14 Consolidator Grants, 5 Advanced Grants i 16 Proof of Concept), Catalunya se situa en la 4a posició de l’ERA en concessions per milió d’habitants, per darrere d’Israel, Holanda i Suïssa.

Lideratge industrial i competitivitat representa el 24,1% del finançament captat. Les tecnologies de la informació i la comunicació i les nanotecnologies són els àmbits temàtics on hi ha més participació catalana (90 % dels fons captats en aquest pilar).

Reptes socials (RS) representa el 32,9% del finançament captat. Destaca la participació catalana en els reptes de Salut, canvi demogràfic i benestar (RS1, 39 %), seguit d’Energia segura, neta i eficient (RS3, 20 %) i Transport intel·ligent, ecològic i integrat (RS4, 16,3 %).

Font: Recercat