La manca d’una única proteïna accelera l’envelliment muscular en ratolins

Una de les alteracions que més afecta la qualitat de vida de les persones grans és l’atròfia muscular induïda per l’edat, que provoca una pèrdua de força coneguda com a sarcopènia. Cap als cinquanta-cinc anys, la massa muscular de les persones comença a disminuir, i el procés pot seguir fins a edats avançades, quan la pèrdua ja és més crítica. Avui en dia, es desconeix com s’arriba a la sarcopènia ni com es pot tractar. Una recerca de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) i el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM), ha descobert en ratolins que la proteïna Mitofusina 2 és necessària per mantenir uns músculs sans. L’estudi, recollit en un article publicat avui a The EMBO Journal, indica que aquesta proteïna podria ser una diana terapèutica vàlida per millorar la sarcopènia en les persones grans.

musculCAT

Els resultats de la investigació confirmen l’associació entre la pèrdua de Mitofusina 2 i l’envelliment muscular en ratolins.

Els científics, liderats per Antonio Zorzano, catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la UB (Biologia) i coordinador del programa de Medicina Molecular de l’IRB Barcelona, han observat que durant l’envelliment, i de manera natural, els ratolins van perdent específicament expressió de Mitofusina 2 en els músculs. «La sarcopènia no és un problema menor perquè fa que algunes persones grans necessitin ajuda per fer les feines quotidianes», explica Zorzano, que també és cap del Laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de l’IRB Barcelona i Premi ICREA Acadèmia 2013. «Si volem augmentar la salut de la gent gran, aquest és un problema que cal adreçar», subratlla.

L’equip científic demostra que la baixa activitat d’aquesta proteïna en ratolins de vint-i-quatre mesos (equivalents a una persona de vuitanta anys) està directament relacionada amb l’atròfia muscular i la sarcopènia que presenten. Els experts confirmen l’associació entre la pèrdua de Mitofusina 2 i l’envelliment muscular quan eliminen la proteïna en el múscul de ratolins de sis mesos (equivalents a una persona de trenta anys), perquè llavors s’accelera l’envelliment i es reprodueixen prematurament les condicions de la musculatura dels ratolins vells.

Cal recordar que, segons les Nacions Unides, uns 2.100 milions de persones tindran més de seixanta anys cap al 2050 (un 22 % de la població global). A dia d’avui, els més grans de seixanta anys representen el 12 % de la població mundial.

Font: Universitat de Barcelona