L’AEI Tèxtils renova la Bronze Label

L’AEI Tèxtils, el clúster de tèxtils tècnics de Catalunya, ha obtingut la Bronze Label per un període de dos anys.

La Bronze Label és un certificat d’Excel·lència de Clústers, atorgat pel European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) en el marc de la European Cluster Excellence Initiative que reconeix que el clúster està en procés continu de millora amb la finalitat d’incrementar la seva competitivitat.

El procés d’obtenció i renovació de la Bronze Label es basa en la metodologia de benchmarking. A diferència de les avaluacions i estudis d’impacte econòmic, el benchmarking és una eina eficient i eficaç per identificar el potencial d’un clúster i per obtenir recomanacions estratègiques per al seu desenvolupament en un termini de temps curt.

Es tracta d’una anàlisi comparativa de les estructures, processos, productes i serveis. Es compara el clúster amb els seus homòlegs en el mateix camp d’activitat i/o amb les millors pràctiques de clústers d’altres àrees. L’objectiu és aprendre dels millors per tal de millorar les estructures pròpies, processos, productes i serveis.

El benchmarking de clústers realitzat per la ESCA consisteix en una entrevista personal amb el clúster manager, duta a terme per part d’un expert en benchmarking de la  ESCA.

En base a 36 indicadors, l’entrevista recull dades sobre les diferents dimensions del clúster i la seva organització, inclosa l’estructura, la gestió i les estructures de govern, el finançament, els serveis que ofereix, comunicació dins del clúster i els èxits i el seu reconeixement.

L’anàlisi es presenta en un informe de benchmarking que inclou la comparació gràfica del clúster amb clústers de la mateixa àrea tecnològica i amb els més excel·lents que hi ha a Europa, així com recomanacions de millora.

Font: AEI