Ajuts i subvencions

Ajuts i Subvencions a nivell Local, Estatal, Europeu i Internacional

Programa d’Acceleració “TechFounders”

La Universitat Tècnica de Munich (Alemanya) ha desenvolupat el programa d’acceleració “TechFounders”. El programa està dirigit a start-ups d’alta tecnologia i té 3 mesos de duració. En ell hi participen…

Convocatòria de la Comissió Europea SME Instrument dirigida a les petites i mitjanes empreses per tal de desenvolupar i implementar un pla de negoci

Al següent enllaç trobareu informació de la convocatòria de la Comissió Europea SME Instrument dirigida a les petites i mitjanes empreses per tal de desenvolupar i implementar un pla de…

Oberta la convocatòria dels ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa

RESOLUCIÓ EMO/2525/2014, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. L’objectiu del programa…

Subvenció per a Societats laborals i cooperatives

Per el vostre coneixement, ORDRE EMO/308/2014, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies…

Taller práctico: NOVEDADES EN LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+i, ESPECIAL ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA LEY DEL EMPRENDEDOR

E próximo 16 de Octubre la AEFI (Asociación Española de Farmaceuticos de la Industria) organiza una taller práctico sobre: NOVEDADES EN LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+i, ESPECIAL…

Bonificaciones a la seguridad social por personal investigador: entrada en vigor

El próximo 29 de octubre en Barcelona tendrá lugar en EQA la jornada gratuita “Bonificaciones a la seguridad social por personal investigador: entrada en vigor” . D. Luis Cueto Álvarez de…

La Unió Europea anuncia 100 M€ per al programa Fast Track to Innovation (FTI) i cinc premis d’innovació 2014-2015.

El Fast Track to Innovation (FTI) és un esquema pilot que s’implementarà entre 2015-2016 amb un pressupost de 100 milions d’ euros per any i que constitueix la única mesura…

Convocatòria 2014 Pla de Doctorats industrials

Oberta la convoctòria 2014 del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. El Programa està destinat a Empreses interessades a impulsar projectes de recerca, desenvolupament i innovació mitjançant…

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo destina 308 millones de euros en ayudas a la I+D+i del sector tecnológico.

Como novedad separa las convocatorias en dos, por un lado destina 93 millones de euros para grandes proyectos TIC con gran valor tecnológico que ejerzan un significativo efecto tractor sobre…

Projecte Fundación Bankinter d’acceleració i creixement d’empreses

La Fundación Bankinter ha previst desenvolupar un projecte durant els propers 5 anys, sota el nom Cre100do, amb la intenció de potenciar i accelerar el creixement de les empreses mitjanes del país…