Ajuts i subvencions

Ajuts i Subvencions a nivell Local, Estatal, Europeu i Internacional

Taller práctico: NOVEDADES EN LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+i, ESPECIAL ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA LEY DEL EMPRENDEDOR

E próximo 16 de Octubre la AEFI (Asociación Española de Farmaceuticos de la Industria) organiza una taller práctico sobre: NOVEDADES EN LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+i, ESPECIAL…

Bonificaciones a la seguridad social por personal investigador: entrada en vigor

El próximo 29 de octubre en Barcelona tendrá lugar en EQA la jornada gratuita “Bonificaciones a la seguridad social por personal investigador: entrada en vigor” . D. Luis Cueto Álvarez de…

La Unió Europea anuncia 100 M€ per al programa Fast Track to Innovation (FTI) i cinc premis d’innovació 2014-2015.

El Fast Track to Innovation (FTI) és un esquema pilot que s’implementarà entre 2015-2016 amb un pressupost de 100 milions d’ euros per any i que constitueix la única mesura…

Convocatòria 2014 Pla de Doctorats industrials

Oberta la convoctòria 2014 del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. El Programa està destinat a Empreses interessades a impulsar projectes de recerca, desenvolupament i innovació mitjançant…

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo destina 308 millones de euros en ayudas a la I+D+i del sector tecnológico.

Como novedad separa las convocatorias en dos, por un lado destina 93 millones de euros para grandes proyectos TIC con gran valor tecnológico que ejerzan un significativo efecto tractor sobre…

Projecte Fundación Bankinter d’acceleració i creixement d’empreses

La Fundación Bankinter ha previst desenvolupar un projecte durant els propers 5 anys, sota el nom Cre100do, amb la intenció de potenciar i accelerar el creixement de les empreses mitjanes del país…

La UE y el Grupo del BEI movilizan hasta 48.000 millones EUR en inversiones en I +I

La UE y el Grupo del BEI aúnan sus fuerzas para movilizar hasta 48 000 millones EUR en inversiones en I+I La Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de…

El Gobierno incentiva la contratación de investigadores con la bonificación del 40% en las cotizaciones sociales

Se prevé la creación de 500 puestos en empresas durante los próximos tres años La medida se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2013 El Consejo…

Convocatòria ajuts empreses per a elaboració i implementació de plans d’igualtat

El darrer divendres 23 de maig es va publicar al BOE la convocatòria d’ajuts per a l’elaboració i implementació de plans d’igualtat, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat….

La Generalitat destina prop d’1,2 milions d’euros a programes d’acompanyament i assessorament empresarial per a pimes

  ·        El Programa Expansiona’t dóna suport a l’empresa perquè professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de facturació, exportació i nombre…