Tag Archives: depuració

Cleanleach: subproductes de la cervesa per depurar aigües de reg

El projecte Cleanleach, de depuració d’aigües de reg de vivers, ha aconseguit reduir l’impacte ambiental d’aquest sector reutilitzant restes provinents de la indústria cervesera i de la construcció per generar…