Vinculació Orbital 40

Signatura conveni O.40

La vinculació a Orbital 40 permet gaudir als seus membres i col.laboradors entre altres dels següents beneficis i avantatges:

  • Facilitar el contacte i col.laboracions entre els components de la xarxa d’empreses
  • Estimular la presentació de projectes d’ R+D+i de les empreses i grups de recerca, tant de forma individual com col·lectiva, a les convocatòries públiques de finançament (Catalunya, Espanya i Europa)
  • Participar d’un màrqueting comú, marca Orbital 40
  • Desenvolupament del negoci amb nous canals de comercialització
  • Organització d’esdeveniments amb empreses i entitats relacionades amb els clústers
  • Oferta integrada d’espais i serveis

Informeu-vos i consulteu per a poder-se vincular a Orbital 40 si l’empresa reuneix els criteris de pertinença al Parc i posteriorment cal signar el conveni vinculació i facilitar les dades de l’empresa complimentant la fitxa de vinculació.

Us faciliten al blog el model de conveni de vinculació a Orbital 40, l’annex al conveni que és el manual de convivència de marques / imatge corporativa, i prèviament també ens heu d’ enviar la fitxa de vinculació que recull les dades de l’empresa.

Documents: