Trobades mensuals INNO-BREAK O.40 entre empreses i grups d’investigació

El pròxim mes de juny, el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital 40 impulsa les trobades bimensuals INNO-BREAK O.40 entre empreses i grups d’investigació.

L’objectiu d’INNO-BREAK O.40 consisteix en facilitar un entorn distès on empreses, d’un determinat perfil i caracterització, coneguin de primera mà les línies d’investigació i aplicacions industrials que grups de recerca desenvolupen en el seu àmbit. Així com una interlocució directa amb els responsables de les esmentades línies de recerca aplicada. Entenem que el resultat d’aquesta trobada ha de permetre estudiar solucions a problemàtiques industrials i tècniques, així com a oportunitats de millora, de posicionament i d’augment de competència empresarial.

El primer INNO-BREAK O40 tindrà lloc el dimarts 19 de juny i serà amb el Grup de Recerca de la UPC “Sistemes Avançats de Control” (SAC)

SAC emmarca les seves línies de recerca en les àrees següents:

  • Control avançat (control intel·ligent, control adaptatiu o control predictiu de sistemes)
  • Modelat, identificació i simulació de sistemes complexos i amb incertesa;
  • Supervisió i detecció de falles en processos industrials i  disseny de sistemes de control de processos complexos amb tècniques de control robust i control intel·ligent;
  • Sistemes tolerant a fallades: detecció i diagnosi de fallades i control tolerant a fallades de sistemes industrials;
  • Gestió i control òptim de sistemes complexos: solució de problemes mitjançant optimització i eines de satisfacció de restriccions.