Obtenció de deduccions fiscals a la Innovació i Recerca. Servei gratuït per a les Pimes catalanes.


Programa coordinat per Foment que consisteix acompanyar i tutoritzar el recorregut d’empreses industrials catalanes amb l’objectiu que puguin obtener deduccions fiscals directes per innovació i R + D en l’impost de societats.

L’atenció és personalitzada i totalment gratuïta. Cada empresa obtindrà un diagnòstic tècnic sobre:

  • Possibilitats de generació de la deducció
  • Previsió d’utilització d’altres ajudes públiques
  • Possiblitat d’implantació i certificació norma UNE 166.002.

El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre de presentació de la sol.licitud.

Més información i inscripcions aquí.