Línies de finançament de l’Empresa Nacional de Innovación, S.A.

ENISA, empresa pública dependent del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.

Té com a objectiu el foment de la creació, creixement i consolidació de l’empresa espanyola, participant activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors i en la dinamització del mercat de capital risc.

Com a línies específiques de finançament a emprenedors disposa dels següents programes:

By GAINN.

Ver artículo…