Jornada: La innovació social com a eina pel canvi

14 de Novembre, 2014

Aquesta jornada forma part de les activitats que es porten a terme en el marc de la Xarxa d’innovació social del Vallès i té tres objectius complementaris: – Compartir i donar a conèixer algunes propostes de projectes identificats a la comarca – Presentar experiències d’innovació social consolidades – Promoure un espai d’intercanvi,  participació i coneixement entre els assistents.

Lloc: Centre d’empreses Can Serra (Mapa)

Horari: de 9:00 a les 13:15 hores

Inscripcions aquí

Més informació i descàrrega del Programa a la web www.innovaciosocialvalles.cat

E-mail: innovaciosocialvalles@gmail.com

Twitter: @XarxaInnoSocial

Promou:

Xarxa d’innovació social del Vallès