La incubadora TIC d’Orbital.40, KauTic.40, realitza un taller amb la metodologia Lego ® Serious Play ®

Taller Kautic40 (11)

El passat 30 de novembre, a la incubadora KauTic.40  que impulsen conjuntament l’Ajuntament de Terrassa, el Leitat i Tecnologika es va dur a terme un taller d’identificació d’oportunitats de cooperació empresarial utilitzant la metodologia Lego ® Serious Play ®  (LSP).

LSP és una metodologia de resolució de problemes i una eina de comunicació que es fonamenta en elaborar construccions amb figures Lego.

Inicialment cada participant va treballar de forma individual construint figures i objectes mitjançant peces Lego. Aquestes figures són models que representen metàfores de la situació actual i futura de l’empresa de cada participant al taller. Tothom va explicar i compartir amb la resta el significat d’aquests models. Posteriorment es va construir un únic model entre tots els participants que aportés, de forma consensuada, la visió i valors de cada participant respecte al seu model d’empresa

L’objectiu del taller era facilitar que els diversos emprenedors allotjats al KauTic identifiquessin els punts forts que el seu projecte empresarial pot aportar a altres projectes amb les que pot col·laborar i, a la vegada, identificar els punts forts de que disposen altres empreses i amb les que cada participant pot cooperar per tal de multiplicar (no només sumar) el seu potencial.

Ramón Solà, facilitador certificat en LSP que va conduir el taller comenta que  “Utilitzar les mans per expressar fomenta la creativitat a l’hora de buscar idees i solucions. El joc seriós que aporta el treballar amb Lego desperta interès i participació i crea un clima de confiança, entreteniment i confort amigable” i afegeix que “treballar amb models 3D ajuda a visualitzar conceptes, problemes i solucions, difícils d’identificar mirant de la manera tradicional.”