Canvis metodològics revisen a la baixa la intensitat en R+D a la UE

D’acord amb les indicacions de la Comissió Estadística de l’ONU, la Unió Europea ha revisat el seu sistema de comptabilitat nacional. La revisió inclou canvis metodològics, com ara considerar com a inversió qualsevol despesa en R+D o en sistemes d’armament, i millores estadístiques, com ara actualitzacions en les xifres de població.

Amb el nou sistema de comptabilitat (European System of Accounts, ESA 2010), el PIB del conjunt de la Unió Europea s’incrementa un 3,7 %, però l’impacte dels canvis varia molt d’un país a un altre, i se situa entre un increment del 9,5 % (Xipre) i una disminució del 0,1 % (Letònia). Com a conseqüència d’aquests canvis, l’Eurostat també ha revisat les xifres d’intensitat en R+D (despesa amb relació al PIB). Per al conjunt de la UE, amb el nou sistema de comptabilitat la despesa en R+D l’any 2012 disminueix del 2,08 % al 2,01 % del PIB, i en el cas d’Espanya, la despesa passa de l’1,30 % a l’1,27 % del PIB.

Els Estats Units, Canadà i Austràlia també han modificat els seus sistemes de comptabilitat nacional per adoptar els canvis que impulsa la Comissió Estadística de l’ONU, amb la intenció de donar més protagonisme a les TIC en els processos de producció, i a actius intangibles com ara els serveis i productes de propietat intel·lectual i la globalització de l’economia.

FONT: RECERCAT