Es posa en marxa la 2a edició del programa “incubació de projectes TIC”

Els projectes poden presentar-s’hi fins al 23 d’abril.

 Promogut per l’Ajuntament de Terrassa i el Centre Tecnològic LEITAT, en el marc del Parc Científic i Tecnològic O.40.

 El programa ofereix suport a 10 projectes TIC i/o empreses de nova creació mitjançant mecanismes d’incubació durant 9 mesos.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que ha iniciat la 2a convocatòria, és impulsar projectes o empreses de nova creació amb alt valor afegit i un gran potencial d’innovació que estiguin dins l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), donant un espai de treball per a dues persones, tutoria continuada, formació i acompanyament empresarial.

El programa tindrà la durada d’un any i no suposarà cap cost per als participants, ja que està totalment subvencionat. Es faran sessions individuals i grupals amb professionals i experts de reconegut prestigi.

KauTic40 ha obert el període de recepció de candidatures fins al  31 de març, captació que es pot realitzar mitjançant la web: www.kautic40.es. D’entre totes les candidatures presentades es farà una selecció de 10 seguint els criteris definits a les bases (que es poden consultar a la pàgina web), que seran les que tindran accés al programa.

Actualment s’estan incubant 7 empreses TIC: Lafresagroup, Insomer Creativity, Xopik Mobile Marketing, Turing Projects, Volumetrick, Mandarina Games, Egara i serveis informàtics i Co_account, corresponents a la primera edició del programa, que es va iniciar el 2014. Això comportarà que entre les empreses que actualment gaudeixen del programa i les seleccionades enguany s’estableixin sinergies de col·laboració, a més de crear una comunitat que podrà fer servir les eines de suport empresarial que implementa aquest programa.