Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa

fotos iecmat 049 bisInstitut d’Excel·lència en Ciències Mèdiques Aplicades de Terrassa- IECMAT.

IECMAT és un nou centre vinculat a CEMU  sota la Direcció General i supervisió de projectes del Bioenginyer Francesc Vidal, la direcció mèdica del Dr. Miquel Utset i la direcció científica del Dr. Josep Mª Pujal.

“Som un Institut d’Excel·lència el que significa que tenim la possibilitat de traslladar  les evidències obtingudes en els assaigs de laboratori directament al pacient. En aquest sentit difereix radicalment de la concepció clàssica del món acadèmic on la investigació “

L’objectiu és de l’equip dels tres professionals de la investigació mèdica, es avançar en la recerca biomèdica per saber més sobre la biologia dels teixits i els mecanismes cel·lulars i moleculars que afavoreixen la seva regeneració.

En aquests moments i des de fa més de 4 anys estan aplicant i tractant els problemes osteoarticulars i les lesions dels teixits tous (musculatura, tendó i lligament) estan el focus de les seves investigacions en les malalties neurodegeneratives, tipus Atàxia de Friedreich i en malalties metabòliques com la Síndrome Metabòlica.

La medicina regenerativa és una branca de la medicina que s’ha desenvolupat enormement en els últims anys, capaç de millorar substancialment els resultats mèdics dels pacients i la seva qualitat de vida i en última instància promet la possibilitat de reduir els costos generals del sistema sanitari. Els avenços en aquest camp s’han vinculat estretament amb els nous coneixements adquirits sobre les cèl·lules mare i la seva capacitat de convertir-se en cèl·lules de diferents teixits.

Aquesta medicina es basa en conductes adoptades per l’organisme per reemplaçar les cèl·lules danyades per cèl·lules mare sanes, per diversos processos en determinats teixits. Les mesures terapèutiques emprades poden incloure trasplantament de cèl·lules mare, l’ús de molècules solubles, teràpia gènica i enginyeria de teixits. La medicina regenerativa té com a objectiu final reemplaçar qualsevol teixit que està danyat sense possibilitat de reparació ja sigui a causa d’una malaltia degenerativa, a defectes genètics o a processos derivats de lesions.

Però per conèixer l’enorme potencial curatiu de les cèl·lules mare hem de saber que estan presents a la majoria dels òrgans i teixits de mamífers i són indispensables per a l’homeòstasi del teixit normal i la seva regeneració. L’homeòstasi és la capacitat de mantenir una condició interna estable compensant els canvis en el seu entorn mitjançant l’intercanvio regulat de matèria i energia amb l’exterior (metabolisme) Exemples d’homeòstasi són la regulació de la temperatura corporal.

L’aspecte regeneratiu de les cèl·lules mare es reflecteix en la seva capacitat per convertir-se en qualsevol tipus de teixit i òrgan del cos humà a causa de que es multipliquen i es divideixen per reposar les cèl·lules que moren i així regeneren els teixits danyats.

Recents avenços ha portat al desenvolupament i implementació clínica de noves tecnologies, d’una àmplia varietat de malalties metabòliques, degeneratives, inflamatòries i infeccioses. En el cas de CEMU, el seu estudi i aplicació durant més de cinc anys en teràpies contra la artrosis i la artritis ens confirmen l’evidència del gran potencial que tenen i l’ampli ventall de possibilitats per a la seva aplicació

En un escenari a curt i mig termini els teixits destruïts a causa de malalties degeneratives podran ser reemplaçats per les cèl·lules mare pròpies de l’individu, o sigui, autòlogues. Quan la causa d’una malaltia sigui una fallada genètica, aquest error pot ser corregit en les cèl·lules mare, no només substituint el teixit danyat, si no la curació del pacient de forma permanent. Si la patologia es deu a l’envelliment dels teixits és essencial entendre com les influències ambientals i l’envelliment afecta el nombre de cèl·lules mare i a la seva funció  i mesurar quins  aspectes de l’envelliment de cèl·lules mare poden ser reversibles.

CEMU

Dr. Miquel Utset – Director Mèdic

Ll. Paco Vidal – Bioenginyer

MARÇ 2015