Investigadors de la UAB dissenyen el termòmetre quàntic més precís

Físics de la UAB han aconseguit la “fórmula” per construir un termòmetre quàntic amb prou precisió com per detectar fluctuacions ínfimes de la temperatura en regions tan petites com l’interior d’una cèl·lula. La recerca es publica avui a la revista Physical Review Letters.

Investigadors de la UAB i de la Universitat de Nottingham estableixen, en un article publicat avui a Physical Review Letters, on són els límits de la termometria, és a dir, quina és la fluctuació més petita de la temperatura que es pot arribar a mesurar. Els investigadors han estudiat quina seria la sensibilitat de termòmetres fets d’un grapat d’àtoms, prou petits com per exhibir comportaments típicament quàntics.

Els investigadors han caracteritzat en detall aquest tipus de sondes, uns dispositius que proporcionarien una estimació de la temperatura amb una precisió sense precedents. Per fer-ho, han combinat les eines de la termodinàmica i de la metrologia quàntica, que tracta de les mesures ultraprecises en sistemes quàntics.

Els físics han cercat quina seria la precisió màxima que es podria aconseguir en una situació real, en la qual el temps per mesurar podria ser molt breu a causa de limitacions experimentals inevitables. En la recerca, també han observat que aquests termòmetres podrien mantenir una sensibilitat constant en un ampli rang de temperatures, a canvi de sacrificar part d’aquesta precisió.

Per als autors de la recerca “aconseguir un nanotermòmetre prou sensible en aquesta escala representaria un gran pas endavant en la nanotecnologia, amb aplicacions en biologia, química, física i, fins i tot, en el diagnòstic i el tractament de malalties”.

Font:Universitat Autònoma de Barcelona