Ajuts del Programa Cupons a la Innovació

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA RESOLUCIÓ EMO/1344/2015, de 15 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Innovació i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

 Aquest Programa està format per tres categories d’ajut:

1.1- Cupons de tecnologia: Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de  serveis tecnològics diferencials a proveïdors acreditats.

1.2- Cupons d’innovació: Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’innovació diferencials a proveïdors acreditats.

1.3.- Cupons d’ecoinnovació: Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’ecoinnovació diferencials a proveïdors acreditats.

Beneficiaris: 

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 6 i 100 treballadors en el darrer exercici fiscal tancat.

Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim dos cupons per aquest Programa dins aquesta convocatòria,tot i que no podran ser de la mateixa tipologia ni pel mateix projecte.

Per accedir al DOGC aqui