Identificada la manera d’obtenir derivats del cànnabis sense efectes cognitius adversos

Un grup d’investigadors de la UB i del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED) participen en un nou treball científic, publicat el 9 de juliol a la revista PLOS Biology, que ha aconseguit dissociar determinats efectes terapèutics dels cannabinoides dels seus principals efectes indesitjables. Aquest important avenç identifica noves dianes terapèutiques en el sistema nerviós central i permetrà dissenyar en el futur nous medicaments.

En aquest treball, que obre les portes a noves dianes terapèutiques per optimitzar l’ús terapèutic del cànnabis, hi col·laboren els experts Estefanía Moreno, Gemma Navarro, Carmen Lluís, Enric I. Canela i Peter J. McCormick, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia) i del Grup de Recerca de Neurobiologia Molecular de la UB. La recerca està dirigida per Rafael Maldonado, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, Patricia Robledo i Xavier Viñals (IMIM-Hospital del Mar), i també hi participen experts de la UAB.

El potencial terapèutic dels compostos derivats de la planta Cannabis sativa té un gran interès per al tractament de diverses malalties. Malgrat això, els efectes psicoactius d’aquests compostos i les alteracions cognitives que provoquen limiten de manera significativa el desenvolupament de medicaments basats en compostos derivats d’aquesta planta.

Els efectes psicoactius dels cannabinoides

Aquest estudi ha posat de manifest que, en determinades estructures cerebrals, les molècules responsables dels efectes psicoactius dels cannabinoides (els receptors CB1), formen heteròmers —és a dir, unitats de dos receptors diferents— amb receptors de tipus serotoninèrgics 5HT2A, que són també dianes de gran interès terapèutic.

«Aquests heteròmers són els responsables d’alguns dels efectes psicoactius dels cannabinoides i, més concretament, de les alteracions cognitives, l’ansietat i els efectes relacionats amb la conducta social induïda per aquestes substàncies psicoactives», explica Rafael Maldonado. Segons detalla Patricia Robledo, «la interacció entre els dos sistemes de receptors estava descrita, però el mecanisme no es coneixia. Es basa en el fet que els dos receptors es troben a les mateixes estructures del cervell i l’activació del receptor de serotonina 5HT2A allibera un tipus d’endocannabinoide, mentre que la pèrdua del receptor CB1 —tal com s’ha vist en ratolins— interromp l’activitat relacionada amb la serotonina a l’escorça prefrontal».

Els receptors CB1 són els responsables dels efectes analgèsics

En canvi, els receptors CB1 monomèrics, sense estar acoblats als esmentats receptors serotoninèrgics, són els responsables de determinades accions terapèutiques induïdes pels cannabinoides, com ara els efectes analgèsics.

Un dels efectes del principal ingredient psicoactiu de la marihuana és el deteriorament de la memòria, fet que limita l’ús mèdic d’aquesta substància. El nou treball apunta que és possible obtenir respostes analgèsiques dels cannabinoides i, al mateix temps, evitar-ne els efectes deleteris no desitjats sobre la memòria. Això s’aconsegueix mitjançant l’ús de pèptids bloquejadors que actuen interferint i dissociant els receptors CB1 dels heterodímers.

Tal com explica el catedràtic Enric I. Canela, cap del Grup de Recerca de Neurobiologia Molecular de la UB, «aquest treball demostra que és possible separar els efectes negatius i positius dels cannabinoides. En concret, mostra la possibilitat de mantenir les respostes positives que ocasionen productes com ara la marihuana i eliminar-ne les negatives. Això s’aconsegueix amb pèptids que bloquegen el receptor de la serotonina». «Disposar de fàrmacs d’aquestes característiques —continua Canela— evitaria el dany sobre el sistema de la memòria i alhora es podria eliminar el dolor que causen determinades malalties, especialment alguns càncers».

Aquest treball obre noves possibilitats per dissenyar eines farmacològiques que permetin desenvolupar un ús terapèutic dels cannabinoides que n’eludeixi els principals efectes adversos de caràcter psicoactiu.

Font: Universitat de Barcelona