Ajuts del Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA RESOLUCIÓ EMO/2416/2015, de 21 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6988/1453025.pdf