S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del Programa GR PIME, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA RESOLUCIÓ EMO/2687/2015, de 9 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts del Programa GR PIME, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7006/1459136.pdf