Ajuts del Programa GR PIME, per a la innovació i internacionalització de les PIMES

El programa GR PIME està adreçat a la PIME i té com a objectiu contribuir a l’enfortiment de les PIMEs que tenen voluntat a curt termini d’afrontar processos d’innovació i internacionalització.

El programa consta de tres fases:
• Fase 1: Taller de model de negoci i sessions col•lectives de networking i anàlisi empresarial
• Fase 2: Fase individual. Acompanyament intensiu i individualitzat per cada empresa participant amb assessorament personalitzat per l’assessor prèviament escollit per l’empresa.
• Fase 3. Sessions col•lectives de presentació de projectes

A més, s’adreça a PIMES que:

– Faci més de 5 anys de la seva constitució. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de Cooperatives de Catalunya.

– Facturin un mínim de 500.000 euros en el darrer exercici tancat.

– Pertanyin a un dels 7 àmbits definits a l’estratègia industrial, RIS3, d’Especialització Intel•ligent en Recerca i Innovació

El termini està obert fins al 30 de desembre de 2015.

Tota la informació la podeu trobar en:

http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts2015/estrategia-empresarial/GRP.jsp