Com esdevenir una empresa innovadora

ACCIÓ presenta aquesta guia per ajudar les petites i mitjanes empreses a augmentar la seva capacitat d’innovació. La seva finalitat és aportar informació i coneixement perquè qualsevol pime, independentment de la seva activitat, pugui construir el seu propi model per gestionar la innovació.

R113_RECOM_Innovacio_jpg_366057984

http://coneixement.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=2bc243a3-f925-46ff-b9e5-a9ed5b4a5935&groupId=30582

La guia proposa unes bases i uns conceptes a partir dels quals cada empresa podrà construir el model que s’adapti millor a la seva realitat i així ajudar-la a ser innovadora, de manera que pugui incrementar les probabilitats de generar solucions d’èxit al mercat.

La guia està dividida en dues parts. A la primera es defineixen quins aspectes s’han de tenir en compte per ser una empresa innovadora, mentre que a la segona es proposa un model genèric d’innovació focalitzat en l’estratègia i el procés d’innovar.

Font: Recercat