La despesa en R+D impulsa el creixement econòmic

La majoria de països del món, independentment del seu nivell econòmic, inverteixen en recerca i innovació amb la intenció d’impulsar el seu creixement econòmic sostenible i millorar el seu desenvolupament. Aquesta ha estat la principal conclusió que es pot extreure de l’informe de la UNESCO sobre la ciència (Towards 2030, ‘Cap al 2030’), que es va presentar a París el 10 de novembre passat, durant el Dia Mundial de la Ciència.

R113_MON_UNESCO_Ciencia_jpg_543217640

Aquest informe posa de manifest que la recerca és un factor accelerador del desenvolupament econòmic, alhora que un element determinant per a la construcció de societats més sostenibles que els permet, així mateix, preservar millor els recursos naturals del planeta.

El país del món que més inverteix en R+D és els Estats Units, amb una despesa interior bruta que representa el 28,1 % de la inversió de tot el món. La Xina és el segon principal inversor, amb una despesa del 20 %, per davant de la Unió Europea, amb un 19 %, i el Japó, amb un 10 %. La resta de països del món, tot i representar el 67 % de la població del planeta, només sumen el 23 % de la despesa mundial en R+D. Cal destacar, però, països com el Brasil, l’Índia i Turquia, que estan augmentant ràpidament la seva inversió en R+D.

Tot i la crisi econòmica que el 2008 va afectar els països industrialitzats, la despesa interior bruta en R+D al món va créixer, i va passar d’1,1 bilions de dòlars el 2007 a 1,5 bilions el 2013, un increment del 31 %. En canvi, el producte interior brut (PIB) de tots els països del món va créixer un 20 % durant el mateix període.

L’augment d’aquesta despesa es deu, en gran part, a la inversió que ha fet el sector privat en molts països, com França, Itàlia o el Regne Unit. Alguns països com el Canadà o Austràlia han notat una forta davallada de les inversions públiques. Canadà va passar del 2,1 % de despesa mundial el 2007 a l’1,5 % el 2013. Austràlia, d’altra banda, també ha patit una important baixada en la despesa en R+D no tan sols per les importants retallades dels pressupostos públics, sinó també per un canvi en la seva política de recerca que prioritza les ciències aplicades per sobre de la recerca bàsica.

Font: Recercat