Els fons del 7PM van impulsar la ciència d’excel•lència i la competitivitat

La Comissió Europea ha publicat un informe elaborat per un grup d’experts d’alt nivell que han fet una avaluació ex post del 7è Programa marc (7PM) de recerca de la Unió Europea (UE). Les conclusions principals a què han arribat han estat que el 7PM ha estat altament efectiu en la promoció de la ciència d’excel•lència i que ha enfortit la competitivitat industrial a Europa. Tot això ha contribuït al creixement econòmic i a la generació de llocs de treball dins de la UE.

El 7è Programa marc de la Unió Europea d’accions de recerca i desenvolupament tecnològic es va executar del 2007 al 2013. Estava estructurat entorn a quatre programes específics —Cooperació, Idees, Persones i Capacitats— que donaven suport a la recerca en col•laboració transnacional, la recerca impulsada per investigadors, el desenvolupament de la carrera dels investigadors, així com la formació i la mobilitat i la millora de la capacitat de recerca a Europa.

El programa també va tenir cinc iniciatives tecnològiques conjuntes en àmbits clau com l’aeronàutica (Clean Sky), la recerca farmacèutica (Innovative Medicines Initiative, IMI), les piles de combustible i l’hidrogen (Fuel Cells and Hydrogen, FCH), els sistemes encastats (Artemis) i la nanoelectrònica (ENIAC).

Dels 55.000 milions d’euros que va tenir de pressupost total, el 82 % (45.000 milions d’euros) es va assignar a licitacions en els quatre programes específics (28.700 milions d’euros per a Cooperació, 7.700 milions d’euros per a Idees, 4.800 milions d’euros per a Persones i 3.800 milions d’euros per a Capacitats); el 18 % restant es va assignar a la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (CEEA o Euratom), a accions directes del Centre Comú de Recerca (JRC), al projecte ITER, a l’Instrument de Finançament del Risc Compartit i a despeses administratives.

L’avaluació mostra que els 55.000 milions d’euros invertits en recerca i innovació en el període 2007-2013 han estat un factor atractiu per al sector privat, incloent-hi un nombre importantíssim de pimes, cosa que ha contribuït a reforçar la competitivitat de la indústria europea.

El programa ha tingut 134.000 participants de 170 països (un 8 % de països associats, un 6 % d’altres països del món, i la resta de la UE); tots provinents de 29.000 organitzacions. Els projectes resultants han generat, fins al moment, més de 170.000 publicacions, amb un índex d’accés obert del 54 %, i prop del 30 % d’aquestes publicacions es troben entre el 5 % de les publicacions més citades en les seves disciplines.

Els experts han previst que les inversions realitzades en el marc del 7PM actuaran com a detonant d’un creixement econòmic de 20.000 milions d’euros anuals, aproximadament, durant un període de 25 anys a través dels seus efectes econòmics directes i indirectes. També s’estima que el programa serà responsable de la creació de 130.000 llocs de treball en recerca a l’any durant un període de deu anys i de 160.000 llocs de treballs suplementaris durant els 25 anys següents.

L’avaluació també ha estudiat aspectes que cal millorar per tal de maximitzar l’impacte de la recerca i la innovació de la UE en el futur. La majoria de propostes de millora, com els procediments administratius i la flexibilitat en el finançament, una millor integració de les diferents parts del programa i les sinergies amb altres sistemes de finançament de la recerca i la innovació, ja s’estan abordant a l’Horitzó 2020, successor del 7PM, i en futures revisions també es tindran en consideració altres recomanacions.

Font: RECERCAT