El Port d’Informació Científica instal•la un nou sistema de refrigeració dels equips basat en oli mineral

L’estalvi econòmic anual amb el nou sistema pot arribar als 140.000€

  • Aquest sistema de refrigeració és un 40% més eficient que la mitjana dels centres de dades a nivell mundial.
  • Els equips informàtics es submergeixen en banyeres d’oli mineral que captura la calor que genera l’equipament.
  • El Port d’Informació Científica (PIC) és un departament científic-tecnològic de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) ubicat a la Universitat Autònoma de Barcelona. El centre de processament de dades del PIC participa en projectes internacionals amb el CERN i la Agencia Espacial Europea (ESA).

El nou sistema se refrigeració, anomenat CarnotJet System, consta de dos mòduls formats per dos tancs cadascun que contenen un oli mineral on s’hi submergeixen els equips. Aquests equips estan instal·lats en un centre de procés de dades del Port d’Informació Científica (PIC), ubicat a la UAB. També forma part del sistema de refrigeració tres aerorefredadors instal·lats a la coberta del mateix edifici.

DSCF6918

Els equips informàtics es submergeixen en aquest fluid que es manté a una temperatura de 45-50ºC. Degut a la seva elevada capacitat calorífica, aquest oli mineral captura la calor que genera l’equipament i unes bombes el desplacen fins un intercanviador de calor contra un circuit d’aigua que flueix a una temperatura màxima de 40ºC. Per tant, el circuit d’aigua pot intercanviar la calor contra l’atmosfera a temperatura ambient i per tant el circuit no requereix cap sistema de refredament d’aigua que és l’element més energèticament costós en els sistemes de refrigeració habituals.

Aquest sistema de refrigeració d’equipament TIC és un 40% més eficient que la mitjana dels centres de procés de dades a nivell mundial (segons l’Uptime Institute, que estima en un Power Usage Effectiveness de 1.7 la mitjana a nivell mundial https://journal.uptimeinstitute.com/2014-data-center-industry-survey/)

Un clúster de càlcul d’una desena d’equips (equivalent a uns 10kW de potencia elèctrica) obtindria un estalvi aproximat de 8000€ anuals pel fet d’estar instal·lat en aquesta infraestructura respecte a un centre de dades refrigerat amb aire. En el cas del PIC, amb una capacitat total de la instal·lació de 190kW, l’estalvi anual pot arribar als 140.000€.

En el PIC els serveis són compartits per diferents projectes científics en una mateixa infraestructura. D’aquesta manera es poden rendibilitzar les inversions en eficiència energètica i la gestió d’aquests serveis i de la infraestructura.

Aquesta inversió en infraestructura que ha fet l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) ha comptat amb una ajuda de fons FEDER.

El Port d’Informació Científica

El PIC és un departament científic-tecnològic de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) fruit de la col·laboració d’aquest centre i el CIEMAT. Està ubicat a l’edifici de Sistemes Informàtics al campus de la UAB que té com objectiu recolzar la recerca bàsica i aplicada, i per a això disposa d’una gran capacitat d’emmagatzematge i processament de dades científiques. Les activitats del centre tenen una amplia projecció europea i internacional, col·laborant amb el CERN i la ESA entre altres.

El Centre de Procés de Dades (CPD) de l’IFAE disposa d’un clúster de càlcul amb aproximadament 400 servidors de càlcul (4600 processadors) i d’un servei d’emmagatzematge massiu jeràrquic en disc i cinta magnètica amb capacitat aproximada de 18 PetaBytes en total per gestionar i processar les dades dels projectes. Per requeriments dels projectes als que el centre dona suport, és necessari augmentar la capacitat d’aquests serveis anualment i introduir millores d’eficiència energètica per tal de minimitzar les despeses elèctriques.

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. És Centre d’Excel·lència Severo Ochoa i està adscrit a la UAB com a Institut Universitari.

Font: Universitat Autònoma de Barcelona