Cecot Innovació participa en un projecte europeu pel foment de la iniciativa i l’esperit empresarial

2016.05.18_Partners_Projecte_DIST_FCI_webCecot Innovació participa en un projecte europeu pel foment de la iniciativa i l’esperit empresarial.

  • El projecte DIST té com objectiu basar la formació empresarial en la metodologia de la narració.
  • A través dels micro relats els humans donen sentit als esdeveniments viscuts i comparteixen els seus valors amb els altres.

La Fundació Cecot Innovació participa com a soci en el projecte Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneruship (DIST), un projecte finançat pel programa Erasmus +, Acció Clau 2 “Cooperació per la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques” Acció “Partenariat estratègic”, que va començar en setembre de 2015 i finalitzarà a l’agost de 2018.

El projecte DIST té com a objectiu el foment de la iniciativa i l’esperit empresarial a través de l’educació i formació empresarial basada en la metodologia de la narració. Pretén promoure l’educació i formació empresarial mitjançant el desenvolupament d’una metodologia i un conjunt d’eines basades en la narració d’històries i experiències. A través dels micro relats els humans donen sentit als esdeveniments viscuts i comparteixen els seus valors amb els altres. La narració és molt efectiva des del punt de vista de que uneix lo racional i lo emocional, i provoca la identificació i emulació en l’oient. El creixement i difusió ubiqua de la web fan ara possible que la narració incrementi encara més la seva difusió i impacte, també en el camp de l’educació i la formació.

El projecte està adreçat a que les persones, emprenedors i empresaris millorin el seu SIE (sentit de la iniciativa i esperit d’empresa), formadors de FP que vulguin millorar les seves competències en el desenvolupament del SIE en el seus alumnes, organitzacions de Formació Professional i organitzacions de suport a empresaris i emprenedors.

El projecte DIST produirà una sèrie de vídeos amb 60 joves empresaris europeus, pertanyents a sectors innovadors i a sectors amb bones oportunitats de mercat, que parlen sobre el seu negoci: com varen començar, quins són els seus principals reptes, quines habilitats es requereixen, etc.

En base a les entrevistes es desenvoluparan els següents materials:

  • Un estudi amb els principals temes sorgits a les entrevistes
  • Una guia en l’ús de la narració en la Formació Professional
  • Un curs presencial i online en desenvolupament empresarial
  • Un E-curs adreçat a formadors

El projecte és dut a terme per un consorci interessat, a diferent nivell, en el desenvolupament empresarial: 2 associacions empresarials, 1 organització de recerca, 1 universitat i 2 institucions de Formació Professional. Els països participants són Itàlia, Polònia, Romania i Espanya.

Durant aquesta setmana s’ha celebrat a la seu de la Cecot la segona trobada transnacional del projecte on els membres del consorci han fixat els nous passos a seguir i activitats a realitzar pel correcte desenvolupament del projecte i l’acompliment dels objectius fixats.

Font: Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa