Convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2016-2017.

RESOLUCIÓ TSF/1637/2016, de 20 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2016-2017.

ORDRE TSF/176/2016, de 20 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació que cal adjuntar, s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 de desembre de 2017.