Terrassa presentarà un projecte d’especialització i competitivitat lligat a la innovació en salut

El liderarà l’Ajuntament i comptarà amb un partenariat de diferents institucions

Terrassa desenvoluparà un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) lligat a la innovació dins l’àmbit de la salut, el projecte Health Care Innovation Lab Orbital.40. Aquest projecte estarà liderat per l’Ajuntament de Terrassa i comptarà amb un partenariat de diferents institucions del territori, vinculades amb els àmbits de la salut o de la innovació, representants del sector públic, privat, del coneixement i la recerca i de la societat civil.

El PECT es portarà a terme en els propers quatre anys, emmarcat dins del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i del RIS3CAT (programa de la Generalitat de Catalunya que estableix les prioritats de les polítiques públiques en R+D+I).

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Terrassa va presentar ahir dijous el PECT a la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i projecció de la Ciutat. Ara, està previst elevar el projecte en un Ple Extraordinari a principis del mes de setembre per a la seva aprovació. La complexitat del projecte, així com els requeriments contemplats a les bases reguladores i els terminis per a la seva presentació marquen la celebració d’un Ple Extraordinari a principis de setembre per tal de poder complir amb la data límit de presentació de la convocatòria prevista per al dia 5 de setembre.

Basat en una estratègia fonamentada en la innovació i l’especialització en solucions globals per a la salut i en favor d’una una vida saludable i d’un envelliment actiu, l’Ajuntament de Terrassa liderarà aquest projecte, del que formaran part diferents institucions del territori relacionades amb els àmbits socio-sanitari i de la innovació:

  • Fundació LEITAT. Treballarà el projecte/operació “Living Lab Salut”.
  • Consorci Sanitari de Terrassa. Treballarà el projecte/operació “T’Activa”.
  • Corporació Sanitària Parc Taulí. Treballarà el projecte/operación “NOMOCrònic”.
  • Mútua de Terrassa. Treballarà el projecte/operació “Plataforma Fràgils”.
  • Universitat Politècnica de Catalunya. Treballarà el projecte/operació “CAREF”.
  • Fundació Institut Trastorn Límit. Treballarà el projecte/operació “EMocional. REG”.
  • Fundació CECOT Innovació. Treballarà el projecte/operació “Emprenedoria”.

Cadascun d’aquests partners serà l’encarregat de dur a terme una de les operacions incloses dins del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, sota la coordinació de l’Ajuntament. L’objectiu és desenvolupar iniciatives pioneres en l’àmbit socio-sanitari que incentivin la recerca de solucions tecnològiques innovadores, incorporant-hi el teixit empresarial i generant nova activitat econòmica. D’aquesta manera, es vol facilitar la creació d’un referent innovador a Catalunya i al sud d’Europa, especialitzat en salut, que generi riquesa, talent i ocupació al territori.

Per al desenvolupament del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial s’han determinat dos grans projectes/objectius estratègics que articularan el PECT.

Projecte Palanques del sector

Integrarà un seguit d’iniciatives pioneres en l’àmbit socio-sanitari, liderades per les principals organitzacions sanitàries/hospitalàries del territori. Aquestes iniciatives s’incorporen al PECT pel seu contingut innovador respecte al sector salut amb nous productes, serveis i solucions. Es el cas dels projectes desenvolupats pel Consorci Sanitari de Terrassa (T’Activa), la Corporació Sanitària Parc Taulí (NOMOCrònic), Mútua de Terrassa (Plataforma Fràgils) i la Fundació Institut Trastorn Límit (EMocional. REG)

Projecte Ecosistema emprenedor

Té l’objectiu de desenvolupar les pròpies funcions d’entorn d’innovació, acompanyament a l’emprenedoria, gestió d’espais de descoberta i trobada o sensibilització i transferència de tecnologia per posar en marxa iniciatives d’especialització intel·ligent que impulsin el creixement empresarial i la generació d’ocupació, amb la innovació com a eix central del desenvolupament local. En aquest projecte s’emmarcarien les operacions desenvolupades per la Fundació LEITAT (Living Lab Salut), la Universitat Politècnica de Catalunya (CAREF) i la Fundació CECOT Innovació (Emprenedoria).

Dins aquesta doble estratègia es desenvoluparan projectes com una aplicació de mòbil per connectar la ciutadania i motivar-la en la millora de la seva salut, donar suport integral a la millora del benestar i a la seguretat dels ciutadans, la creació d’un ecosistema local integrador, intel·ligent i innovador, la validació de solucions basades en tecnologies assistives, la creació d’un nou model assistencial al paciente crònic o la creació d’un Living Lab Salut enfocat a facilitar l’envelliment i un estil de vida saludable i fomentar les noves tecnologies aplicades al camp de la salut entre d’altres.

El projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Terrassa, Health Care Innovation Lab Orbital.40 té un pressupost global de 4.610.331,63 euros, la meitat aportats pel Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) i l’altra meitat restant, 2.305.167,33 euros, aportada pels set partners que integren el projecte. El període per desenvolupar les diferents operacions, que es duran a terme dins del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Terrassa, finalitzarà el 31 de desembre de 2020.