Conclou el projecte ENGAGE sobre Responsabilitat Social Corporativa amb una eina d’auto-avaluació per a pimes

  • Tècnics de la Fundació Cecot Persona i Treball han treballat durant dos anys en el projecte ENGAGE liderat per la Cambra de Comerç de Kikaeli (Turquia).
  • L’ENGAGE, entre altres, ha creat una eina on-line d’auto-avaluació de la RSC perquè les petites i les mitjanes empreses determinin els aspectes que poden millorar pel què fa a l’àmbit de la Responsabilitat Social.

Tècnics de la Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) participen activament en el desenvolupament del projecte europeu ENGAGE, dedicat a promoure eines que ajudin a la millora de la responsabilitat social corporativa (RSC), especialment pel què fa a les petites i mitjanes empreses. Un projecte que ha arribat a la seva fase final després de dos anys marxa.

Liderat per la Cambra de Comerç de la ciutat de Kocaeli (KOTO), a Turquia, ha servit per a transferir l’experiència de l’entitat portuguesa IQS (Istituto de Qualidade e Soldadura) en l’assessorament a empreses i organitzacions per a la implementació i millora d’estratègies de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

A fi de donar a conèixer els productes desenvolupats, el Govern d’Istambul (GOI), soci del projecte, va organitzar el maig passat una conferència a la Universitat Comercial d’Istanbul, amb més d’un centenar d’assistents, en la que va ser-hi representada la FCPiT. També s’han realitzat actes de difusió de més petit format a cada un dels països del consorci; a Terrassa, els resultats es van presentar als socis de la Cecot i a d’altres organitzacions interessades en una jornada celebrada el passat mes de juliol.

El primer dels resultats del projecte ENGAGE, és un Compendi de bones pràctiques en responsabilitat social, que han realitzat els socis sota la proposta metodològica de la Cecot. La seva finalitat és oferir idees i exemples pràctics que puguin implementar les empreses i organitzacions interessades. El document, d’accés obert, conté 30 exemples de Bones Pràctiques en RSC als diferents països participants, a més d’entrevistes amb experts i responsables d’organitzacions i empreses vinculats a la RSC. S’hi troba també un resum del desenvolupament de la la RSC a nivell internacional i a cada un dels països participants.

La segona fase del projecte s’ha centrat en la creació d’ una eina on-line d’auto-avaluació de la Responsabilitat Social Corporativa en les organitzacions. Pensada com un mecanisme intern per a l’anàlisi i millora de la pròpia estratègia de RSC, va acompanyada d’una Guia metodològica. A partir d’un qüestionari exhaustiu que valora el grau d’implementació d’accions de RSC en diferents moments estratègics -diagnosi, planificació, execució i comprovació-, l’eina ofereix un breu informe personalitzat en el qual es destaquen els punts forts i els aspectes a millorar de l’organització.

En tercer lloc el socis han desenvolupat tres “kits” formatius orientats als responsables d’empreses, d’institucions de formació i d’entitats socials. Els continguts giren entorn els 10 eixos temàtics que articulen la metodologia ENGAGE: Ètica i Transparència; Drets Humans; Diàleg amb grups d’interès; Generació de valor; Recursos Humans; Diversitat i igualtat; Medi ambient; Desenvolupament comunitari; Màrketing socialment responsable i Bon govern.

La darrera fase del projecte ha consistit en la redacció d’un document de conclusions i recomanacions, a càrrec de l’entitat Búlgara MYCCC.

El projecte ENGAGE es va iniciar a l’octubre de 2014 i acaba aquest 31 d’agost. Per tal de coordinar-lo s’han realitzat reunions transnacionals a Kocaeli (Turquia), Ruse (Bulgària), Lisboa (Portugal), Bucarest (Romania) i Istambul (Turquia).

Tots els productes i resultats del projecte són oberts i accessibles a través de la plataforma web del projecte, www.engage4csr.eu