Programa d’ajuts. Agència per a la competitivitat de l’empresa

RESOLUCIÓ EMC/2088/2016, de 8 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1483/2016, de 3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Missions Internacionals i s’obre la convocatòria per a l’any 2016.

Més informació  aquí

RESOLUCIÓ EMC/2089/2016, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Més informació aquí