Bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat

 

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/2232/2016, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat