Bases reguladores dels ajuts dels cupons a la innovació

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/2334/2016, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la innovació