Ajuts i subvencions. Agència per a la competitivitat de l’empresa

RESOLUCIÓ TSF/2562/2016, de 15 de novembre, per la qual s’amplia l’import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2016, previst a la Resolució TSF/1732/2016, de 27 de juny.

RESOLUCIÓ EMC/2567/2016, de 10 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar els projectes de creació d’empreses de base tecnològica i llicència de tecnologia de les unitats de comercialització tecnològica.