La proliferació del cotxe elèctric a les smart cities tindrà un gran impacte energètic

Un estudi en què van participar experts de la UOC identifica els principals reptes logístics i mediambientals associats a l’augment d’aquest tipus de vehicles.

Les ciutats intel·ligents (smart cities) i les empreses del sector logístic hauran d’afrontar reptes importants davant la proliferació dels cotxes elèctrics. I un d’aquests reptes és, paradoxalment, la quantitat d’energia elèctrica que caldria per a alimentar una flota important d’aquests vehicles nets i sostenibles. Davant les recents notícies que apunten a un impuls en la producció i compra d’aquests automòbils, un estudi internacional publicat mesos enrere en la revista internacional Energies —en el qual van participar experts de la UOC— ja assenyalava diferents reptes mediambientals i logístics amb què es poden trobar les ciutats intel·ligents del futur a l’hora d’afrontar el nou paradigma que implica la introducció progressiva del cotxe elèctric.

«La introducció del cotxe elèctric té molts avantatges però també genera noves complexitats logístiques que s’han de resoldre. I no és un problema trivial perquè implica aspectes estratègics, tàctics i operatius vinculats a la logística de la ciutat», resumeix Ángel Juan, director del grup de recerca Internet Computing & System Optimization (ICSO) de l’IN3 de la UOC i un dels autors de l’estudi juntament amb Jésica de Armas (UOC) i experts de la Universitat Nacional del Litoral de l’Argentina, el Rochester Institute of Technology de Nova York i la Universitat Pública de Navarra.

Un mercat a l’alça

El mercat de vehicles elèctrics a Espanya registra, avui, uns percentatges de creixement molt alts. Així, durant la primera part de l’any –del gener a l’agost– les matriculacions quasi s’han duplicat respecte al mateix període del 2015, segons les estadístiques de la patronal de fabricants ANFAC. Per a potenciar encara més aquest creixement, el Congrés dels Diputats va començar al final de novembre la tramitació d’un projecte de llei que vol impulsar les vendes amb ajudes de fins a 7.000 euros per a l’adquisició d’aquest tipus de turismes.

Per les mateixes dates, fora d’Espanya també s’apostava per aquest mercat a l’alça, ja que al Fòrum Anual de la Xina sobre la indústria de l’automòbil, organitzat per la China-Europe Business School (CEIBS) a Xangai, s’anunciava la intenció del gegant asiàtic d’impulsar aquests vehicles. Uns dies abans, Volkswagen havia anunciat la seva intenció de convertir-se en líder mundial dels cotxes elèctrics abans del 2025.

Reptes mediambientals

Segons els experts, però, l’aposta pels cotxes elèctrics no és tan neta i sostenible com la gent pensa sovint. «Generen molta menys contaminació associada a l’activitat de circulació, però continuen necessitant una gran quantitat d’energia elèctrica que cal generar, transportar fins a les ciutats i emmagatzemar de manera eficient. La generació d’energia elèctrica en grans quantitats també pot ser una font important de contaminació i, a més, pot requerir l’ús de fonts d’energia, com ara la nuclear, que porten associades altres problemàtiques i externalitats. Aquest, per tant, és un tema que també té repercussions socials i ètiques», apunta Juan.

Xarxa encara insuficient

Un altre aspecte que els experts destaquen és la manca de punts de recàrrega a moltes de les ciutats actuals. «Cal prendre decisions complexes amb relació al nombre de punts de recàrrega, la seva capacitat i el lloc on s’han d’ubicar a les ciutats. És a dir, cal planificar un disseny eficient per a la xarxa d’estacions de recàrrega o d’intercanvi de bateries», indica aquest expert de la UOC. Es tracta d’un problema del qual són conscients les empreses del sector. Una prova d’això és que fa pocs dies es va saber la intenció de les empreses Grup BMW, Daimler AG, Ford Motor Company i Grup Volkswagen amb Audi i Porsche de desplegar la xarxa de recàrrega elèctrica més potent d’Europa. Es preveu que comenci el 2017 amb unes 400 estacions a Europa i que el 2020 hi hagi milers de punts de recàrrega d’alta potència al continent.

Tot i el desplegament d’aquests punts de recàrrega, Ángel Juan destaca altres reptes associats a les limitacions de la tecnologia actual. «La càrrega d’una bateria elèctrica encara demana molt més temps que la d’un vehicle tradicional. A la pràctica, això significa que el recorregut d’aquests vehicles està limitat a la durabilitat de la bateria, fora que s’apliquin estratègies d’intercanvi de bateries in situ. Aquesta limitació en l’autonomia obligarà les empreses logístiques a redissenyar els seus plans de distribució, i així faran possible un transport més sostenible i eficient alhora», conclou Juan.

Font: Universitat Oberta de Catalunya