“Barcelona i Catalonia Startup Hub”, el nou portal de les start-ups catalanes

La Generalitat, a través d’ACCIÓ, ha desenvolupat la plataforma “Barcelona & Catalonia Startup Hub” que identifica a més de 1000 start-ups catalanes amb un alt potencial de creixement. Per a formar-hi part cal reunir una sèrie de requisits: Empreses emergents constituïdes (màxim 10 anys de vida)

  • Fundat per persones emprenedores (no per corporacions)
  • Models de negoci escalables, repetibles i aplicables a entorns globals
  • Orientades a un creixement ràpid

L’objectiu principal és impulsar la seva projecció internacional així com afavorir la captació d’inversions, ja que funcionarà com un nou punt de connexió entre diferents agents clau per a aquesta tipologia d’empreses (acceleradores, incubadores, inversors, plataformes de finançament, altres empreses…)

La plataforma s’actualitzarà permanentment per tal d’anar incorporant les noves start-ups. En cas de ser una start-up voler aparèixer es pot sol·licitar a través d’aquest enllaç:

http://catalonia.com/en/startups-in-catalonia/catalan-startup-directory/add-your-startup.jsp

 Per últim, aprofitem per facilitar-vos l’enllaç d’ACCIÓ on es centralitzen una sèrie de programes i serveis disponibles dirigit a start-ups:

http://accio.gencat.cat/cat/estrategia-empresarial/start-ups/