La despesa interna en R+D va augmentar tant a Catalunya com a l’Estat espanyol l’any 2015

El 24 de novembre del 2016 l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar els resultats definitius de l’Enquesta sobre activitats en R+D del 2015. Per a aquest any, destaca que la despesa interna en R+D va augmentar en termes absoluts tant a Catalunya (+5,8 %) com a l’Estat espanyol (+2,7 %).

El percentatge del PIB destinat a R+D va augmentar lleugerament a Catalunya, de l’1,47 % el 2014 a l’1,52 % el 2015, mentre que a l’Estat va disminuir, també lleugerament, de l’1,24 % a l’1,22 %. Quant a l’evolució temporal, aquest percentatge continua descendint a l’Estat i se situa als nivells del 2007 i a Catalunya, en canvi, comença a repuntar.

Pel que fa a la despesa per sectors d’execució, tant a Catalunya com a l’Estat va augmentar en tots els sectors: empreses, administracions públiques, ensenyament superior i institucions privades sense afany de lucre (IPSAL). Globalment, respecte de l’any anterior, en el cas de Catalunya, el pes del sector privat (empreses + IPSAL) com a executor va continuar augmentant respecte del sector públic, des d’un 57,2 % el 2014 fins a un 57,5 % el 2015. Per contra, a l’Estat espanyol va ser el sector públic el que va incrementar lleugerament el seu percentatge (que va passar de 46,9 % a 47,3 %), tot i que el sector privat, amb un 52,7 %, s’hi va imposar.

Pel que fa al personal en R+D, tant a l’Estat com a Catalunya va augmentar el nombre de persones treballant en R+D i també el nombre d’investigadors. D’una banda, en el cas de Catalunya, el nombre total de persones que treballava en R+D va augmentar un 2,1 % i, en el cas de l’Estat, un 0,3 %. De l’altra, el nombre d’investigadors a Catalunya va tenir un increment superior d’un 3,6 %; a l’Estat, en canvi, l’increment va ser d’un 0,2 %. El percentatge de dones sobre el total de persones que es dediquen a l’R+D es va mantenir estable: un 42 % a Catalunya i un 40 % a l’Estat espanyol.

En darrer lloc, Catalunya va representar el 23,6 % del total de la despesa interna estatal destinada a R+D, per darrere de la comunitat autònoma de Madrid, que en representa el 26,4 %. Quant al percentatge de despesa en activitats d’R+D sobre el PIB, les comunitats autònomes que van liderar aquest indicador el 2015 van ser el País Basc, amb un 1,93 % del PIB; la Comunitat de Madrid, amb un 1,71 %; Navarra, amb un 1,64 %, i Catalunya, amb un 1,52 %. Aquestes quatre comunitats van ser les úniques amb xifres d’intensitat en despesa en R+D superiors a la mitjana estatal.

Font: RECERCAT