Convocatòria NEOTEC 2017

El  Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat la nova convocatòria d’ajudes destinades a nous projectes empresarials d’empreses innovadores, el Programa NEOTEC.

 

Dates de la convocatòria

Oberta fins el 20 de setembre de 2017 a les 12:00 hores (hora peninsular)

Presentació de sol·licituds

L’emplenament i presentació de les sol·licituds es realitzarà a través de la seu electrònica del CDTI:

https://sede.cdti.gob.es/

Objectiu de la convocatòria

Finançar la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora, en els quals l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. La tecnologia i la innovació han de ser factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l’empresa i que serveixin de base a l’estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.

A qui es dirigeix

El beneficiari ha de ser una petita empresa innovadora, constituïda com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament de la convocatòria i com a mínim sis mesos abans.

Principals novetats en la convocatòria

Les empreses sol·licitants hauran de comptar amb un capital mínim de 20.000 euros.

Pressupost de la convocatòria

Aquesta convocatòria de subvencions té una dotació màxima de 20 milions d’euros, finançats amb càrrec als fons propis del CDTI. Els projectes hauran de tenir un pressupost mínim de 175.000 € i les ajudes atorgades tindran forma de subvenció i podran finançar fins al 70% del pressupost de l’actuació amb un màxim de 250.000 € per projecte beneficiari.

Més informació: Consulti la convocatòria 2017

Informació extreta de: www.cdti.es