Ajuts a empreses per al disseny i la implementació de plans de col•laboració amb Start-ups

S’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie a empreses per al disseny i la implementació de plans de col·laboració amb start-ups amb la finalitat de fomentar que les empreses grans i mitjanes que constitueixen el teixit industrial de Catalunya defineixin la seva estratègia d’innovació a través de la col·laboració amb start-ups, i posin en marxa els processos per a implementa-la.

A qui va dirigit: Empreses mitjanes i grans amb establiment operatiu a Catalunya en alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Per a més informació, consultar normativa: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-empreses-per-al-disseny-i-la-implementacio-de-plans-de-collaboracio-amb-Start-ups

Per a sol·licitar l’ajut: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-empreses-per-al-disseny-i-la-implementacio-de-plans-de-collaboracio-amb-Start-ups?moda=1

Termini: fins el 30 de novembre de 2017.

Font: Departament d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya