Convocatòria d’ajuts per a projectes de foment de l’economia circular

L’Agència de Residus de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts per a projectes de foment de l’economia circular. Els tipus de projectes que es financen són:

Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis / Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, en els àmbits següents:

  1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida.
  2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
  3. Reutilització i reparació de productes.
  4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
  5. Remanufactura.
  6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
  7. Noves aplicacions de materials reciclats.
  8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
  9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una PIME, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.

El termini de presentació de sol·licituds és el 9 de juliol.

Podeu trobar més informació a: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya