Aprovació de les bases reguladores de subvencions a recerca i desenvolupament experimental

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
Surt publicada al DOGC la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d’ACCIO), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020,
mitjançant l’instrument ERA-Net MANUNET III, i en els programes bilaterals i unilaterals d’ACCIÓ.