INNOTEC. ACCIÓ cofinança el teu projecte d’R+D+i

CONVOCATÒRIA 2018, OBERTA: DEL 9 DE JUNY AL 9 D’AGOST DE 2018

INNOTEC és un nou servei d’ACCIÓ que t’ajudarà a fer possible els teus projectes d’I+D+i. Si tens un projecte d’R+D+i d’entre 25.000 i 150.000 euros, els ajuts INNOTEC et poden subvencionar fins a un 70 % del seu cost.
La convocatòria estarà oberta fins al 9 d’agost del 2018. Sol•licita el teu ajut INNOTEC!
Els ajuts INNOTEC financen des d’un 35 fins a un 70% de projectes d’innovació i R+D d’entre 25.000 i 150.000 euros desenvolupats per pimes i microempreses establertes a Catalunya. Aquests projectes s’han de dur a terme amb agents de tecnologia homologats.

Què ofereix?
Les despeses subvencionables amb els ajuts INNOTEC són les següents:

Personal:
Investigadors, tècnics i personal auxiliar
Personal involucrat al projecte

Col•laboracions externes:
Agents tecnològics homologats
Altres despeses de consultoria i assessorament

Amortització d’equipament i instrumental pel projecte
Adquisició de patents o de llicències de patents

A quins projectes va dirigit?
Els ajuts INNOTEC es dirigeixen a tres tipus de projectes:

R+D Individuals
Projectes d’R+D de pimes i microempreses que subcontractin com a mínim el 25 % a un desenvolupador tecnològic homologat.

R+D Col•laboratius
Projectes d’R+D on hi participin com a mínim una pime o microempresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO; on cap de les entitats participi amb més d’un 70% de la despesa subvencionable.

Innovació en procés individual
Projectes impulsats per pimes o microempreses que subcontractin com a mínim el 25 % a un desenvolupador tecnològic homologat o a un assessor acreditat per ACCIÓ en Indústria 4.0.

Els ajuts INNOTEC tenen un pressupost total d’1.390.000 euros, dels quals un milió d’euros es destinaran a projectes d’R+D i 390.000 euros a projectes d’innovació.
Dins dels projectes d’R+D es destinaran 150.000 euros a ajuts en projectes d’economia circular.

Requisits
Poden sol•licitar els ajuts INNOTEC les pimes i microempreses establertes a Catalunya amb, com a mínim, un any de vida. Els projectes no podran superar el 50% de la facturació de l’empresa en l’any anterior i la seva despesa subvencionable ha d’estar entre els 25.000 i els 150.000 euros. Aquests projectes s’han de dur a terme en col•laboració amb desenvolupadors acreditats TECNIO o d’altres agents homologats. La seva durada màxima és de dos anys a partir de la data de sol•licitud.

Sol•licitud
El termini per sol•licitar els ajuts INNOTEC acaba el 9 d’agost del 2018. Els ajuts INNOTEC s’atorguen per concurrència competitiva. Un cop tancada la convocatòria, s’avaluaran els projectes beneficiaris de l’ajut seguint criteris d’excel•lència, impacte i mètode.

Enllaç a procediment de Sol•licitud de l’ajut