Terrassa 4.0. Finançament. Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental, locals i internacionals 2018. Nuclis Internacionals. Programes Europeus ERA-net MANUNET III

Acció i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya organitzen els ajuts Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental, locals i internacionals 2018. Nuclis Internacionals. Programes Europeus ERA-net MANUNET III. L’objectiu dels quals és incentivar la realització d’activitats de R+D.
Manunet és una iniciativa emmarcada dins el programa Horizon 2020 de la Unió Europea.
Característiques bàsiques dels projectes:
– Projectes R+D en l’àmbit de la fabricació avançada:
     o Nous materials per l’àmbit de la fabricació,
     o Tecnologies de fabricació,
     o Tecnologies mediambientals i energètiques,
     o Tecnologies de la informació i la comunicació per a la fabricació robòtica industrial, o
     o Tecnologies d’enginyeria basades en el coneixement i altres tecnologies/productes relacionats amb      l’àmbit de la fabricació.
– S’han de dur a terme de forma conjunta per almenys dues empreses no vinculades. Almenys una ha de tenir establiment operatiu a Catalunya i una altra en una regió participant al programa ERA-Net Manunet III que no sigui Espanya.
– S’han d’iniciar després de la presentació de la sol•licitud i s’han de finalitzar en un termini màxim de 2,5 anys.
– L’ajut màxim és de 200.000 €.
– Han d’estar emmarcats dins els sectors i tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT.
Termini de sol•licituds finalitza el 19/07/18.
Més informació en l’enllaç.