Terrassa 4.0. Finançament. IV Crida conjunta Espanya-Canadà

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E. (CDTI) i l’Industrial Research Assistance Program of the National Research Council Canada (NRC-IRAP), són les agències gestores de la quarta crida conjunta Espanya-Canadà. L’objectiu de la qual és la presentació de propostes de cooperació tecnològica dintre el programa Eureka.
Característiques bàsiques dels projectes:
     – El resultat ha de ser un producte, procés o servei innovador orientat a mercat.
     – S’han de dur a terme per part d’un consorci entre almenys una empresa espanyola i una canadenca      independents.
     – Poden fer ús de qualsevol àrea tecnològica i aplicats a qualsevol sector del mercat però sempre
     amb una finalitat civil .
Hi ha dues fases diferenciades:
     – Sol•licitud Internacional.
     Cal presentar-la abans del 20 de setembre de 2018.
     – Finançament.
     Els projectes d’empreses espanyoles es finançaran a través de les eines CDTI-E.P.E. per a projectes
Per a més informació:
     – sobre la convocatòria es pot contactar amb Immaculada Cabrera al telèfon 91 581 56 07 o a l’email
     – sobre l’elaboració de la proposta:
          o Energia, transport, fabricació, TIC: 91 581 07 07 dptoetfsd@cdti.es
          o Salut, bioeconomia, clima, recursos naturals i similars 91 581 5502 dptosbcrn@cdti.es
     – enllaç
Font CDTI