Terrassa 4.0. Horizon Europe 2021-2027

La Comissió Europea ha presentat la seva proposta pel novè programa marc europeu d’investigació i innovació Horizon Europe (2021-2027) que pretén mantenir a la UE a la avantguarda de la investigació i la innovació a nivell mundial.

Els principals objectius del programa són:
– enfortir les bases científiques i tecnològiques de la Unió Europea (EU),
– estimular la capacitat d’innovació i la competitivitat industrial a Europa, i
– complir amb les prioritats dels ciutadans i recolzar el model socieconòmic i els valors de la UE.

El programa està organitzat en tres pilars:
1.- Ciència Oberta.
Es fomenta la col•laboració i intercanvi de coneixement entre investigadors. Es financen projectes d’investigació a través del Consell Europeu d’Investigació (ERC), i les beques i els intercanvis Marie Sklodowska-Curie per a la capacitació i mobilitat dels recursos d’investigació i innovació.

2.- Reptes globals i desafiaments globals.
Es fomenta la investigació relacionada amb els reptes socials a través de cinc clústers:
– salut,
– societats inclusives i segures,
– digital i indústria,
– clima, energia i mobilitat, i
– alimentació i recursos naturals.

El Centre Comú d’Investigació (JRC) proporcionarà assessorament científic i recolzament tècnic i investigacions científiques.

3.- Innovació oberta.
Es fomenten les innovacions disruptives i amb potencial de creació de mercat, els sistemes d’innovació per a connectar amb els agents nacionals i regionals i l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). Engloba el Consell Europeu d’Innovació (EIC).

L’apartat Enfortiment de l’Espai Europeu d’Investigació, complementa els tres pilars.

Font: Comissió Europea i CDTI.