Terrassa 4.0. Finançament. NEOTEC CDTI

El 30 de juliol es va obrir el termini de sol•licituds del programa NEOTEC 2018 de CDTI (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial). L’objectiu del qual és el de finançar la posta en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de recerca, en els que l’estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia. El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 2 d’octubre.

Les principals característiques dels projectes són les següents:

– Beneficiaris: petites empreses innovadores.

– Subvencions fins el 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 €.

– Pressupost mínim finançable 175.000 €.

Les sol•licituds es tramiten a través de la seu electrònica del CDTI.

Informació de la convocatòria en l’enllaç.

Per a més informació CDTI posa a disposició de tots els usuaris les següents dades de contacte:

– Departament d’Energia, Transport, Fabricació i Societat Digital

E-amil: dptoetfsd@cdti.es

– Departament de Salut, Bioeconomia, Clima i Recursos Naturals

E-mail: dptosbcrn@cdti.es

 

 

Font CDTI